skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Ťahač s návesom

Nazývaný tiež ako návesová jazdná súprava alebo sedlový ťahač. Tento pozostáva z jedného ťahača návesov bez ložnej plochy a jedného (vymeniteľného) sedlového návesu. Ťahač návesov teda neprepravuje žiaden náklad, iba ťahá sedlový náves, ktorý prepravuje náklad - preto tiež pojem „ťahač“.

Hore