skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

CEMT

Povolenie CEMT ( CEMT = Conférence Européenne des Ministres des Transports / Európska konferencia ministrov dopravy) umožňuje firmám dopravovať tovar v cezhraničnej nákladnej preprave medzi členskými štátmi CEMT (okrem krajín OECD je to veľa krajín východnej a južnej Európy). Povolenie CEMT neoprávňuje k vnútroštátnej doprave v niektorej členskej krajine CEMT alebo k prepravám medzi členskou krajinou CEMT a nečlenskou krajinou.
Povolenie udeľuje príslušné Ministerstvo dopravy a obchodu. Jeho používanie podlieha prísnym pravidlám, ktoré okrem iného zahŕňajú kategórie vozidiel (EURO 1 - 4). Na udelenie povolenia neexistuje právny nárok. Povolenie musí mať vodič pri sebe pri každej jazde – s nákladom či bez neho, a je potrebné ho vyplniť pred zahájením jazdy. Platnosť povolenia je jeden kalendárny rok.

Hore