skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Chladený tovar

Tovar, ktorý sa musí transportovať chladený. K tomu môžu patriť napr. potraviny ako ovocie, alebo tiež lieky resp. farmaceutické produkty.

Hore