Stručne a jednoducho môžete koncipovať aj vaše procesy v doprave a logistike. Či už ide o dohodnutie prepravy, jej realizáciu alebo spravovanie objednávok, v Smart Logistics System od TIMOCOM nájdete vhodné použitie pre vaše potreby a úroveň digitalizácie.

CMR

CMR označuje medzinárodnú dohodu o cestnej cezhraničnej preprave.

CMR je skratka názvu „Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route“, po slovensky: Medzinárodná dohoda o prepravných zmluvách v cestnej doprave. Dohoda upravuje zadávanie a vybavovanie objednávok, ručenie pri oneskorení, strate alebo poškodení prepravovaného tovaru. Zmluva navyše obsahuje predpisy týkajúce sa reklamácií a postup pri zapojení viacerých dopravcov za sebou. Pokiaľ nejaká záležitosť nie je dostatočne upravená predpismi CMR, platí doplnkovo národné právo. Dohoda je určená výhradne pre nakladanie cestných vozidiel. Kontajnery alebo vymeniteľné nadstavby sa vo svojej podstate nepovažujú za vozidlá v zmysle CMR. Pre také medzinárodné prepravy sa vyhotovuje štandardizovaný nákladový list CMR.

História

Dohoda vznikla v roku 1956 pod gesciou OSN. Podpísalo ju najskôr desať štátov. Zakladajúcimi členmi CMR boli Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko, Rakúsko, Poľsko, Švédsko a Švajčiarsko.

V Spolkovej republike Nemecko bola dohoda ratifikovaná v roku 1961, v NDR v roku 1974. Medzitým sa pripojili všetky ostatné európske štáty, okrem toho tiež dve africké krajiny (Maroko a Tunisko) a niekoľko štátov centrálnej Ázie a stredného východu.

Pojem

Pojem CMR označuje vlastne samotnú dohodu, v praxi sa ale často (nesprávne) používa pre nákladový list CMR. Tento štandardizovaný formulár je predpísaný len pri cezhraničných prepravách, pokiaľ (aspoň) jedna z krajín odosielajúca alebo prijímajúca tovar je členom CMR. V bežnej dopravnej praxi sa ale často používa aj pri národnej doprave.

Staňte sa znalcom v odbore!

Nechajte si pravidelne posielať relevantné články, dôležité odborné príspevky a exkluzívne správy pre používateľov!


Prihlásenie na odoberanie noviniek

Hore