skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Export

Označuje primárne transfer tovaru a/alebo služieb cez štátne hranice do zahraničia.

Hore