skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Miesto vykládky

Označenie miesta (bod dodávky), na ktorom sa tovar vyloží resp. prevezme.

Hore