skip navigation

Dopravný lexikón

Lexikónové záznamy

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z

Výroba

Pod pojmom výroba rozumieme produkciu a zhotovovanie vecí a služieb.

Výroba je obchodný proces, ktorý prebieha od vývoja produktu až po jeho predaj. Možno ju chápať tiež ako finálnu činnosť, pri ktorej je zhotovený konkrétny výrobok. Firmy, ktoré sa špecializujú na tento druh činnosti, sa vo všeobecnosti nazývajú výrobné firmy.

Hore