Dopravný lexikón

Dopravný lexikón

A B C Č D E F G CH I J K L M N O P S Š T Ť V Z
 • Nakladacia miera
  Normovaná miera z dopravy nákladnými automobilmi. Nakladacia miera je 1 meter ložného priestoru nákladného automobilu v dĺžke. Cez šírku nákladného automobilu 2,40 m zodpovedá 1 nakladacia miera [...]
 • Nasávaný tovar
  Označuje tovar, ktorý sa môže vyložiť pomocou „násosiek“. K tomuto nákladu patrí napr. obilie všetkých [...]
 • Nebezpečný tovar ADR
  Tovar, ktorý je nebezpečné prepravovať. K tomu patria napr. rádioaktívne, explozívne, ľahko horľavé, jedovaté a leptajúce [...]
 • Neskladný tovar
  Tým sa myslia veľkoobjemové alebo veľkorozmerové tovarové zásielky alebo náklad, ktoré nie sú stohovateľné, ale sú [...]
 • Nádrž
  Nádrž je zásobník na skladovanie kvapalín, väčšinou vo forme kvádra alebo [...]
 • Náklad nákladného vozidla
  Nákladom nákladného vozidla označujeme tovar prepravovaný nákladným [...]
 • Nákladná preprava
  Nákladnou prepravou rozumieme prepravu tovaru všetkých druhov dopravnými prostriedkami, ako je napr. nákladné vozidlo, osobné vozidlo, vlak, loď alebo lietadlo. Rozlišujeme miestnu a diaľkovú [...]
 • Nákladný automobil (NA)
  je skratkou pre nákladný automobil, ktorý sa hovorovo označuje tiež ako „náklaďák“ alebo americky „truck“. Tým sa označujú motorové vozidlá, ktoré sú v prvom rade vhodné na transport nákladu. K tomu [...]
 • Nákladný list
  Je odosielateľom vystavený dokument, ktorý sprevádza tovar. Pritom slúži ako dôkazná listina o uzavretí a obsahu zmluve o preprave nákladu a ako potvrdenie o prijatí, keď bol tovar u odosielateľa [...]
hore

Súhlasím s používaním cookies na tejto stránke na zobrazenie cieleného obsahu, reklamy a na účely analýzy. Viac informácií